Inloggen

Voor wie is Woningmarktcijfers bedoeld?

Voor makelaars

Kennis van de woningmarkt is cruciaal om uw klanten bij de aankoop of verkoop van een woning goed van dienst te kunnen zijn. Ook wanneer u taxateur bent of gemeenten adviseert op het gebied van nieuwbouwontwikkelingen is dit van onschatbare waarde. Woningmarktcijfers.nl vertaalt uw kennis naar overzichtelijke cijfers en grafieken, zodat u uw advies nog beter kunt onderbouwen. 

Voor taxateurs

Onze rapporten ondersteunen uw SWOT analyse in het Model Taxatierapport Woonruimte 2021.

Voor marktpartijen

Als woningcorporatie, projectontwikkelaar, bouwer of adviseur heeft u graag snel inzicht in de woningmarktontwikkelingen in een bepaalde gemeente of regio. Zo kunt u de nieuwbouwplannen perfect afstemmen op de vraag. De vergrijzing zorgt bijvoorbeeld voor een veranderend consumentengedrag en vraagt om nieuwe inzichten. Wat zijn de consequenties voor de verschillende woningmarktgebieden in Nederland en hoe kunt u daar passend op reageren? Maak een analyse van de data uit het rapport en onderbouw uw eigen inzichten op basis van cijfers en grafieken.

Voor overheden

De ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt veranderen snel. Bovendien kent elke provincie of regio haar eigen dimensies. Als overheid heeft u een belangrijke taak op het gebied van beleidsplannen en woonvisies die richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en aansluiten bij de wens van de burgers. Recente resultaten over de koop- en huurmarkt kunnen als belangrijke input dienen in overlegsituaties met de verschillende marktpartijen. 

Snel en gemakkelijk een heldere analyse 

De rapporten van Woningmarktcijfers.nl bieden snel uitkomst. Geen dikke rapporten, maar een bondige en heldere analyse van slechts enkele pagina’s:  

  • Data op verschillende niveaus: landelijk, regionaal en lokaal
  • Meest actuele prijs- en transactie ontwikkelingen
  • De meest actuele kadasterdata per gemeente
  • Gecombineerde data uit kadaster en CBS
  • Eenmalige rapporten of jaarlijkse abonnementen

Bekijk hier de verschillende rapporten.

Bestel direct een rapport van een regio